• Холбоо барих утас : +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : tsogbayan@gmx.net

ФИБЛ - Органик Газар Тариалангийн Институт

ФИБЛ - Органик Газар Тариалангийн Институт
Монпеллетс® бордоо ФИБЛ-д 2020 оны 03 сард бүртгэгдэв

"ФИБЛ" буюу “Биологийн Газар Тариалангийн Судалгааны Институт” нь тариаланчид, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран салбар дундын болон практикт чиглэсэн судалгаа явуулдаг. Ингэснээр судалгаа шинжилгээний мэдлэгийг практикт хурдан шилжүүлдэг. Швейцарь улсад төв нь байрладаг, ХБНГУ, Австри улсад салбартай "ФИБЛ" нь анх 1973 онд байгуулагдсан байна. 

"ФИБЛ"-д бүртгэгдсэнээр: 

1924 онд ХБНГУ-д байгуулагдсан „Demeter Deutschland”, “Demeter International“, 63 орны 5300 үйлдвэрлэгч гишүүдтэй; 

Bioland, ХБНГУ-д 8154 гишүүнтэй, 1202 худалдаа, үйлдвэрлэлийн гэрээт түншүүдтэй; 

ECOVIN, био үсэн үзэм тариалагч, 250 аж  ахуйн нэгж, гишүүдтэй; 

Naturland, дэлхий даяар 65.000 гишүүнтэй байгууллагуудад мэдээлэл хүрч, давхар хүлээн зөвшөөрөгддөг байна.

"ФИБЛ"-д бүртгэгдсэнээр ЕХ-ны 834/2007 тоот “Органик үйлдвэрлэл ба органик бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, тэмдэглэх” тухай нөхцлийг бүрэн хангаж байгаа болно.