• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

Ард Шоп цахим дэлгүүрт бид нэгдлээ

Ардшоп цахим дэлгүүр нь цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарч бордоогоо захиалах боломж танд олгоно. Ардшоп дэлгүүр нь бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид ойртуулаад зогсохгүй Төв шуудангийн хүргэлтийн үйлчилгээгээр УБ хот болон Орон нутагт

Монпеллетс бордоо нь:  Энэхүү шинэ бүтээгдэхүүн нь хонины ноосыг ямар нэгэн хольцгүйгээр био бордоо болгож, жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо  бордож, ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх, хүн амыг эрүүл хүнсний ногоогоор хангах, байгаль орчинд ээлтэй, экологийн цэвэр  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, экспортод шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, эх үүсвэрийг нь нэмэгдүүлэх  чухал ач холбогдол, онцлогтой юм.  Монгол хонины, угаагаагүй, бохир ноосоор био бордоо үйлдвэрлэж, бүтээгдэхүүний дээжийг ХБНГУ-д шинжлүүлэхэд “Дээд  зэрэг”-т буюу „Premium Quality“ ангилалд хамаарагдаж байгааг тодорхойлсон байна. Эх орны үнэт түүхий эд болох хонины ноосоор үйлдвэрлэж байгаа энэ шинэ  бүтээгдэхүүнд химийн ямарч бодис болон туслах материал, барьцалдуулах бодис  хийдэггүй болно.

AAS ASD
1 2
4 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.