• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

Бельги улсын төлөөлөгч

Бельги улсын төлөөлөгч
Экспортын зах зээлээ тэлэх зорилгоор бид ОУ-д гэрээт төлөөлөгч нартай хамтран ажилладаг.

Грийн Бийнс компани 

Холбоо барих, төлөөлөгчид 

Mr. Gautier de Braekeleer   +32 479 33 62 41 (gautier@green-beanz.com) 

Mr. Ifran Qureshi +32 479 33 62 41 (irfan@green-beanz.com)

Бельги улсын Антверпен боомт