• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

БАЯРЛАЛАА, Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төсөл

Дэлхийн банкны экспортыг дэмжих төсөл үнэхээр бодит үр дүнтэй дэмжлэг өгч бид гадаад зах зээл болон борлуулалтаа нэмэгдүүлж чадсан.