• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

Органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.

Органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.
Аудитын тайланг гаргаж 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн Бүх гишүүдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн, “100% органик” ногоон шошго олгохоор шийдвэрлэж өнөөдөр бид гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.

Монгол улсад 2016- 2018 онуудад Органик хүнсний тухай хууль, түүний дагалдах журмууд батлагдсанаар ХАА-н хүнс үйлдвэрлэгчид Органик хүнсний стандарттай болж, түүний дагуу үйлдвэрлэлээ явуулж, бүтээгдэхүүнээ албан ёсоор баталгаажуулж, зохих шошго тэмдгийг ашиглах хууль эрхзүйн орчин бэлэн болж улмаар ОРГАНИК ХӨГЖИЛ” ХАМТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА (ХББ) нь “Монпеллетс” ХХК-н “Хонин ноосон органик бордоо” бүтээгдэхүүний органик үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, холбогдох бичиг баримттай нарийвчлан танилцсаны үндсэн дээр Аудитын тайланг гаргаж 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн Бүх гишүүдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн, “100% органик” ногоон шошго олгохоор шийдвэрлэж өнөөдөр бид гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.
1м2 талбайд 150 гр
1 мод -д 250 гр
10 гр хөрсөнд 10 гр
10 сарын хугацаанд дахин бордохгүй ч өөр бордоотой холих шаардлагагүй
Хөрс ба ургамлаа зэрэг бордож байгаль, хөрсөндөө100% шингэдэг 100% органик ОУ баталгаажсан экспортын бордоо