• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

УУЛ УУРХАЙН БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТЭД ХОНИНЫ НООСООР ХИЙСЭН БОРДООГ ТУРШИХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН

УУЛ УУРХАЙН БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТЭД ХОНИНЫ НООСООР ХИЙСЭН БОРДООГ ТУРШИХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН
Уул уурхайн төсөл хэрэгжиж байгаа орон нутагт байгаль орчинд ээлтэй, зөв жишиг тогтоох “Хонины ноосон органик бордоо”-г уурхайн хөрсний нөхөн сэргээлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг нарийвчлан тогтоох, туршиж үр дүнг бусад бордоотой харьцуулан судлах, тооц

Англи хувилбарыг Бордооны туршилтын тайлан хэсгээс үзнэ үү.