• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

Үйлдвэрлэлийн явцад ямарч химийн бодис болон бусад туслах материал холихгүй

Үйлдвэрлэлийн явцад ямарч химийн бодис болон бусад туслах материал холихгүй
Хонины ноосон органки бордоо 100% цорын ганц угаагаагүй бохир ноосыг үйлдвэрийн шугам, шат дамжлагаар Герман технилоги, Монгол ноу-хау дээр суурьлан үйлдвэрлэгддэг бөгөөд тус бордоог үйлдвэрлэхэд УС болон барьцалдуулагч эсвэл ямар нэг химийн болон нэ