• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

Ус шингээх, хадгалах чадвар

Ус шингээх, хадгалах чадвар
Монпеллетс® хонины ноосон бордоо нь өөрийн жингээс 3.5 дахин их ус шингээж, хадгалж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл нэмэлт усан сантай адил ус, чийгээ нөөцлөн хадгална.

Монпеллетс® хонины ноосон бордоо нь өөрийн жингээс 3.5 дахин их ус шингээж, хадгалж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл нэмэлт усан сантай адил ус, чийгээ нөөцлөн хадгална.