• Холбоо барих утас : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • Цахим шуудан : sales@monpellets.com

Хөрсний чийгшилтийг зохицуулна, хэмжээг хэтрүүлэн хэрэглэснээр ургамал, хөрсөнд ямарч муу нөлөөгүй

Хөрсний чийгшилтийг зохицуулна, хэмжээг хэтрүүлэн хэрэглэснээр ургамал, хөрсөнд ямарч муу нөлөөгүй
Хөрсний чийгшилтийг зохицуулна, хэмжээг хэтрүүлэн хэрэглэснээр ургамал, хөрсөнд ямарч муу нөлөөгүй

Хөрсний чийгшилтийг зохицуулна, хэмжээг хэтрүүлэн хэрэглэснээр ургамал, хөрсөнд ямарч муу нөлөөгүй.