• Kontakt-Telefon : +976-9999-9517; +976-8811-7888; +976-9999-5249
  • E-mail : sales@monpellets.com

Willkommen, Monpellets organische Düngemittelanlage für Schafwolle

Монголын анхны бөгөөд цорын ганц ОРГАНИК бордооны үйлдвэр нь 2018 онд баригдаж дууссаны дараа бүтээгдэхүүнээ FIBL EU, OMRI US сертификаттай, Герман, АНУ-д экспортолж байна.